Horský hotel Flora a Chata Tesla

doporučují tyto

pěší turistické trasy

     
Benecko, nejvýše položená krkonošská ves    
Údolím Bílého Labe, Weberova cesta    
Bucharovou cestou na Luční boudu    
Po cestách jinověrců
Od Jizery do hor
Cesta pod Kotel
Do Labského dolu
Lobkovickou cestou
Ve stopách velblouda k prameni Labe
Za výhledem na Ptačí kámen
Z Rezku exkursní cestou
Za rokytnickými vyhlídkami    
Za mlynářem Špindlerem    
Ke Štěpanickému hradu    
     
Pokud vás zajímá také historie Krkonoš, račte přistoupit k další sekci naší prezentace:
Historické materiály Krkonoš a především Míseček.

Výše uvedené turistické trasy byly převzaty z publikace Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, díly o Krkonoších, od nakladatelství Soukup &David, Praha 6, Bělohorská 237, tel. 302 34 08. U stejné firmy si můžete objednat i další průvodce po ČR.
 

   

 

Kliknete prosim!

Design: Muf (c) 2000