Cesta pod Kotel

Vítkovice, hotel Skála  U Třídomí 1 km Dolní Mísečky 2 km - U Kotelních jam 4 km - Kotelní jámy 6 km - Dvoračky 7,5 km - rozc. pod Dvoračkami 8,5 km - Vidlice 10,5 km - hotel Skála 13,5 km

Asi 300 m výškového rozdílu musíme zdolat, než se dostaneme na Krakonošovu cestu, která vede od Horních Míseček pod Kotel, do Kotelních jam, nádherné  a divoké lokality. Tady jako bychom stanuli v nitru velehor. Stoupání naštěstí absolvujeme v lesním stínu, není nijak drastické a  zvládne je i průměrný turista, Na trase máme Dvoračky, místo, kde se můžeme v hezkém prostředí zastavit na občerstvení.

Při ústí Kozelského potoka do Jizerky, při silnici na Horní Mísečky stojí hotel Skála, výchozí místo zajímavých výletů. Lze se odtud vydat k rozsoše Žalého, na Rezek, případně k výraznému vrchu, jedné z dominant záp. Krkonoš, na Kotel (1435 m), zvaný také Kokrháč, Třetí variantu považujeme za nejzajímavější, a tak od parkoviště a autobusové zastávky vykročíme po modré turistické značce, která mírně stoupá ve svahu nad silnicí a pak pohodlně dospěje na rozcestí U Třídomí. Odtud pokračujeme po žluté značce, vedoucí vlevo od silnice, Na tuto hlavní komunikaci se vracíme u parkoviště při okraji Dolních Míseček.

Tady se nás opět ujme modrá značka, která nejprve sleduje zatáčky silnice a z ní posléze uhýbá vlevo na kamenitou cestu. místy strmě stoupáme lesem - vlevo od nás je chráněná přírodní památka V Bažinkách se zachovalými porosty původního krkonošského smrku. Lokalita není přístupná, stejně jako Mechové jezírko v lesnaté rokli nad ní. Jediné jezírko ledovcového původu se zbytky morény v české části Krkonoš má barvu i jméno podle bohatého společenství mechů, To všechno ale můžeme jen tušit, protože v žádném případě neodbočujeme ze značené cesty, Naše trasa ústí na Krakonošovu cestu, která spojuje Horní Mísečky přes Kotelní jámy s Harrachovem a byla otevřena dne 19. září 1894 - je vyznačena zelenou značkou. Dáme se po ní pohodlně vlevo, až se před námi otevře velkolepé panoráma Malé a Velké Kotelní jámy, Jedná se o ledovcový dvoukar s hojným výskytem chráněné horské květeny (hvozdík pyšný alpínský , lomikámen vstřícnolistý, rozchodnice růžová, devětsily, jinořadec kadeřavý, měsíčnice vytrvalá, upolín evropský), Velká a Malá Kotelní jáma jsou odděleny skalnatým Liščím hřebínkem. Jistě není třeba připomínat, že se držíme značené cesty a že v zimě se sem nepouštíme vůbec. Na první pohled je jasné, že Kotelní jámy jsou i ideálními lavinovými svahy.

Zelená značka přetíná Velkou Kotelní jámu, v Malé Kotelní jámě se zatočí vpravo a vlevo, nabereme trochu výšky a dál stoupáme pří horní hranici lesa, pak se stáčíme vlevo, sestupujeme společně s červenou značkou, která se k nám připojila zprava, ke Dvoračkám. Jistě využijeme nabídku občerstvení ve stylové boudě a pak strmě sejdeme kamenitou cestou po červené, modré a žluté značce k rozcestí pod Dvoračkami. Až sem vede asfaltová silnička, po níž se dáme vlevo do údolí Kozelského potoka, po tzv. Exkursní cestě, Klesáme na rozcestí Vidlice, kde se cesty dělí vpravo po zelené bychom došli na Rezek, my pokračujeme z rozcestí po značce žluté. Pohodlná komunikace nás přivádí do Skelných Hutí. Jak název napovídá, původně zde působila sklářská huť, kterou založil J. Preissler snad r. 1654 a která zanikla r. 1795. Osada vznikla r. 1835 a dnes je využívána pře delším k rekreaci, Není bez zajímavosti, že na svahu u Šeré strouhy nedaleko odtud byl v provozu poslední z dřevěných smyků na harrachovském panství  zrušen byl r. 1799, Cesta nás vede kolem několika pěkných stavení a kolem pramene nazpět k parkovišti u hotelu Skála.

zpět