Z Rezku exkurzní cestou

Rezek - Vidlice 3,5 km - rozcestí pod Dvoračkami 4,5 km - Rezek 9,5 km

Putování pohodlnou cestou nás vrátí více než o sto let zpátky, do dob pořádání valných shromáždění České lesnické jednoty - pro tyto účely byly budovány nové cesty. Popsanou trasu lze navíc využít jako nejvhodnější nástup do vrcholových partií západní části Krkonoš.

Horská samota Rezek, dříve zvaná evangelickými osadníky též Jeruzalém, leží pod Vlčím hřebenem při silnici z Rokytnice n. Jiz. do Vítkovic (budované od r. 1902). Je to idylické klidné místo, které využijí především ti, kteří chtějí zůstat ušetřeni většího ruchu hlavních krkonošských středisek. Původně tu od r. 1816 stávala jen kamenná myslivna. Proslulá později bývala i hospoda Na Rezku; hostinský Škoda tu pálil a odtud i široko daleko dodával „modřínovou" rezkovačku. Chodívali na ni zvláště pašeráci a s chutí tu pili hned v sousedství „celnice" - budovy finanční stráže.

Z rozcestí se dáme po zelené značce mírně vzhůru tzv. Exkurzní cestou. Ta nám připomene některé zajímavé kapitoly z historie krkonošského lesního hospodářství. To se v průběhu 19. století dostalo na tak vysokou úroveň, že zde byla uspořádána tři valná shromáždění České lesnické jednoty, spojená s exkurzí. Vybírána byla ta panství, kde bylo co ukázat. První taková akce se uskutečnila 5. - 9. srpna 1855, druhá 4. - 7. srpna 1879 a třetí 27. - 29. srpna 1906. V roce 1879 se zúčastnilo na 650 lidí, kteří byli v 62 kočárech a 60 vozech přiváženi na exkurzní trasu. Novou exkurzní cestu, širokou alespoň 120 cm, dal zbudovat hrabě Jan Harrach od Rezku na Dvoračky, další úsek od Dvoraček k Jizeře byl na jeho počest pojmenován Janovou cestou. Byla to slavnostní událost, při které vyhrávala vojenská hudba a vyvěšeno bylo 108 červenobílých českých a jeden černožlutý pruský prapor. Na těchto zasedáních a exkurzích se scházeli špičkoví odborníci i zástupci pokrokové šlechty (Harrachové, Švarcenberkové, Lobkovicové, J. Chotek, Kolowrat-Krakovský atd.). Jdeme pohodlnou silničkou, která už je dávno širší než oněch předepsaných 120 cm, až na rozcestí Vidlice (1) v úzkém údolí Kozelského potoka - doprava klesá žlutá značka k hotelu Skála v údolí Jizerky. Stále stoupáme k dalšímu rozcestí, kde po silničce ostrým obloukem zatáčíme vlevo k rozcestí pod Dvoračkami (2). Tady se rozhodneme, zda si putování prodloužíme o návštěvu Dvoraček nebo zda budeme stoupat ještě výše do hor. Naše základní varianta nabízí pokračování po žluté turistické značce, která obchází ze západní strany Vlčí hřeben, Jižní rozsochu Lysé hory (nejvyšší 1140 m) po tzv. Vlčí cestě. Je to pohodlná zpevněná komunikace, která nabízí pár hezkých výhledů na Rokytnicko, mírně se zavlní a v závěru stále pohodlně klesá k silnici - po ní vlevo se pak vracíme k Rezku.

zpět